تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

+ سایر:

مشاهده نتایج جستجوی واژه اتوماسیون ازمایشگاهی (7)

نرم افزار جامع آزمایشگاهی مبین
نرم افزار جامع آزمایشگاهی مبین

ادعا می کنیم که جامع ترین سیستم اتوماسیون آزمایشگاهی را طراحی نموده ایم. - قابلیت اتصال به دستگاه ها ( بارکد و Worlist) - بسیار ساده و آسان برای اپراتور - ارسال جواب از طریق ایمیل، SMS - قابلیت ایجاد پرونده برای کلیه بیماران - قابلیت جستجوی بسیار سری

نرم افزار ازمایشگاه, نرم افزار مدیریت ازمایشگاه, مدیریت ازمایشگاه, نرم افزار پذیرش ازمایشگاه, نرم افزار جوابدهی ازمایشگاه, نرم افزار ازمایشگاه اندروید, نرم افزار ازمایشگاه تشخیص طبی